Akademi Pengurusan YaPEIM

Selamat Datang Ke Laman Utama Akademi Pengurusan YaPEIM.

Akademi Pengurusan YaPEIM ialah sebuah institusi milik penuh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) yang ditubuhkan pada 16 Julai 1996 di bawah Akta Syarikat 1965.

Kursus Terkini

Program Dialog Silang Agama

Tarikh: 18 Disember 2013, Tempat : Dewan YaPEIM, Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur

Kursus JKR MPT

Tarikh : 22 – 24 Disember 2014

Perjumpaan Panel – Pembentangan Geran Penyelidikan

Tarikh : 29 Disember 2014

Buku Terbitan

Kompilasi Prosiding Konvesyen Ar-Rahnu

Kompilasi Prosiding Konvesyen Ar-Rahnu

Prosiding Bengkel Serantau Inovasi Ar-Rahnu 2011

Prosiding Bengkel Serantau Inovasi Ar-Rahnu 2011

Emas Logam Bernilai Sepanjang Hayat: Kegunaan dan Persepsi Manusia Melonjakkan Nilainya

Emas Logam Bernilai Sepanjang Hayat: Kegunaan dan Persepsi Manusia Melonjakkan Nilainya

Islamic Perspective On Management: Contemporary Issues

Islamic Perspective On Management: Contemporary Issues

Dinamika Pengurusan Islam Pencetus Kegemilangan Tamadun

Dinamika Pengurusan Islam Pencetus Kegemilangan Tamadun

Pengurusan Sumber-Sumber Baru Bagi Pembangunan Islam di Malaysia

Pengurusan Sumber-Sumber Baru Bagi Pembangunan Islam di Malaysia

Islamic Management: The Application of Quranic Principles & Values

Islamic Management: The Application of Quranic Principles & Values

Pengawalan Dalam Pengurusan Islami

Pengawalan Dalam Pengurusan Islami

Islamic Best Practices: Communication Skills & Management Performance

Islamic Best Practices: Communication Skills & Management Performance

Pengurusan Islami: Menghayati Prinsip dan NiIai Qurani

Pengurusan Islami: Menghayati Prinsip dan NiIai Qurani

Wacana Pengurusan Islami

Wacana Pengurusan Islami