Akademi Pengurusan YaPEIM

Selamat Datang Ke Laman Utama Akademi Pengurusan YaPEIM.

Akademi Pengurusan YaPEIM ialah sebuah institusi milik penuh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) yang ditubuhkan pada 16 Julai 1996 di bawah Akta Syarikat 1965.

Kursus Terkini

Keluarga Islami

Keluarga Islami

Setiap insan pastinya mendambakan sebuah keluarga Islami. Keluarga Islami adalah sebuah keluarga yang mengamalkan lunas-lunas Islam dalamnya. Dalam Keluarga...
Kisah Kepimpinan Luar Biasa Khalifah Terpilih

Kisah Kepimpinan Luar Biasa Khalifah Terpilih

Artikel ini tidaklah bermaksud untuk menceritakan secara terperinci kaedah-kaedah menjadi pemimpin yang berjaya, cuma sekadar memaparkan contoh kisah-kisah para...
Menasihati Pemimpin

Menasihati Pemimpin

Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengambil nasihat daripada sahabat-sahabatnya dalam perkara-perkara yang menjadi kepakaran mereka seperti peperangan, pertanian kebudayaan...

Buku Terbitan

Kompilasi Prosiding Konvesyen Ar-Rahnu

Kompilasi Prosiding Konvesyen Ar-Rahnu

Prosiding Bengkel Serantau Inovasi Ar-Rahnu 2011

Prosiding Bengkel Serantau Inovasi Ar-Rahnu 2011

Emas Logam Bernilai Sepanjang Hayat: Kegunaan dan Persepsi Manusia Melonjakkan Nilainya

Emas Logam Bernilai Sepanjang Hayat: Kegunaan dan Persepsi Manusia Melonjakkan Nilainya

Islamic Perspective On Management: Contemporary Issues

Islamic Perspective On Management: Contemporary Issues

Dinamika Pengurusan Islam Pencetus Kegemilangan Tamadun

Dinamika Pengurusan Islam Pencetus Kegemilangan Tamadun

Pengurusan Sumber-Sumber Baru Bagi Pembangunan Islam di Malaysia

Pengurusan Sumber-Sumber Baru Bagi Pembangunan Islam di Malaysia

Islamic Management: The Application of Quranic Principles & Values

Islamic Management: The Application of Quranic Principles & Values

Pengawalan Dalam Pengurusan Islami

Pengawalan Dalam Pengurusan Islami

Islamic Best Practices: Communication Skills & Management Performance

Islamic Best Practices: Communication Skills & Management Performance

Pengurusan Islami: Menghayati Prinsip dan NiIai Qurani

Pengurusan Islami: Menghayati Prinsip dan NiIai Qurani

Wacana Pengurusan Islami

Wacana Pengurusan Islami